Eerebegraafplaats (startpunt)

Eerebegraafplaats (startpunt)

Zeeweg 26
2051 EC Overveen Nederland

Gemeente Bloemendaal & Gemeente Zandvoort (eindpunt)

Gemeente Bloemendaal & Gemeente Zandvoort (eindpunt)

Brouwerskolkweg 2
2051 ED Overveen Nederland

Stille Tocht

Programma

De stille tocht wordt gelopen over de Zeeweg en het pad op de Eerebegraafplaats. De looptijd is ongeveer veertig minuten. De stoet bestaat uit twee delen. De eerste stoet is bestemd voor de nabestaanden. Die worden voorafgegaan door de scouting. De twee stoet is voor de belangstellenden, voorafgegaan door de reservisten van het Korps Nationale Reserve, de Natres. Het tempo van lopen is afgestemd op het aantal deelnemers zodat iedereen nog kort voor 20.00 uur op de begraafplaats kan zijn

Opstelling van beide delen van de stoet even voorbij de rotonde op de hoek van de Zeeweg en de Brouwerskolkweg. Voor mensen die de afstand naar de Eerebegraafplaats niet kunnen lopen, staat na afloop van de Herdenkingsbijeen­komst op het terrein van Publieke Werken een bus gereed. Deze bus vertrekt om  19.50 uur naar de Eerebegraafplaats en brengt U na afloop ook weer terug naar het terrein van Publieke Wer­ken, of het NS station Haarlem.

18.55 uur    Start van de Stille Tocht.

20.00 uur    Twee minuten stilte, waarna het Wilhelmus wordt gezongen. Beide tijdstippen worden ingeleid door een trompet­signaal.