4 mei 2022

Het gemeentebestuur van Bloemendaal en het bestuur van de Stichting Nationale Herdenking te Bloemendaal nodigen u uit op woensdag 4 mei 2022 deel te nemen aan de Stille Tocht naar de Eerebegraafplaats te Overveen.

De nabestaanden vormen de eerste stoet. Bewoners van de gemeente Bloemendaal, de regio Zuid Kennemerland en andere belangstellenden volgen in de tweede stoet. Wij hebben het middengedeelte van de Eerebegraafplaats voor de nabestaanden gereserveerd.

Met het verstrijken van de jaren nemen steeds meer mensen uit de tweede, de derde en zelfs uit de vierde generatie deel aan de Stille Tocht.

Deelname van de jeugd vinden wij erg belangrijk. Wij verzoeken iedereen er aan bij te dragen dat de stilte tijdens de Stille Tocht wordt bewaard.

4 Mei herdenking 2022 te Bloemendaal

18.00 uur Begin van de Herdenkingsbijeenkomst in het gebouw van Publieke Werken aan de Brouwerskolkweg te Overveen. Nabestaanden van de gevallenen en belangstellenden zijn van harte welkom.

18.40 uur
Einde Herdenkingsbijeenkomst.
Opstelling stoet voor de Stille Tocht naar de Eerebegraafplaats op de Zeeweg, even voorbij de rotonde op de hoek van de Zeeweg en de Brouwerskolkweg. Voor mensen die de afstand naar de Eerebegraafplaats niet kunnen lopen, staat na afloop van de Herdenkingsbijeenkomst op het terrein van Publieke Werken een bus gereed. Een bord wijst u de weg. Deze bus brengt U ook weer terug naar het terrein van Publieke Werken, of het station Haarlem.

18.55 uur
Begin Stille Tocht.

20.00 uur
Twee minuten stilte op de Eerebegraaf plaats, waarna het Wilhelmus wordt gezongen. Beide tijdstippen worden ingeleid door een trompetsignaal.

Herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van de gevallenen en voor belangstellenden op woensdag 4 mei 2022

programma:

  • Opening
  • Koorzang door Whale City Sound
  • Herdenkingstoespraak
  • door de heer Lisa van de Bunt
  • Koorzang door Whale City Sound
  • Gemeenschappelijke zang

‘‘Maar éénmaal per jaar is de stilte
tot de hemel toe van u vervuld en belijden wij zonder woorden, onze dankbaarheid, onze schuld” (Tot de doden, Ed Hoornik)

De Stille Tocht is bedoeld als eerbetoon aan de gevallenen en als uiting van onze gedachten over vrijheid en vrede. In stilzwijgen en eerbied.